Gengangeren

Det hændte i en stille Skumringstime,
at alt omkring dig blev dig koldt og fremmed,
din Ild gik ud, din Stol gav ingen hvile,
din Mad fik Smag af Jord og Mug og Skimmel;
du vilde tænde Lys, men fandt kun tomme Stager;
i dine Skabe var der ingen Klæder,
kun gamle Laser, fulde af Møl og Spindel;
dit Spejl paa Væggen spejled bare Taage,
Graahed, der skred og skred igennem Stuen.

Da du gik ud; du mødte Løvfaldsblæsten
og stille Fog af Frø og Støv i Mørket.

William Heinesen, SDp78