(valg)dagens motto

Mens vi venter på at blive bedraget og løftebrudt, overlader vi ordet til en forfatter som døde for 2400 år siden.

“Mit hjerte ønsked’ ej at binde sig ved ed.
Hvad tungen banded’ på forpligter ej min sjæl.”

Fra Aristofanes: Frøerne v. 101-102 i dansk oversættelse ved Kai Møller Nielsen, Syddansk Universitetsforlag 2006.

Originalen lyder således og vi set bort fra konteksten, for det er egentlig Aristophanes der citerer Euripides.

“φρένα μὲν οὐκ ἐθέλουσαν ὀμόσαι καθ’ ἱερῶν,
γλῶτταν δ’ ἐπιορκήσασαν ἰδίᾳ τῆς φρενός.”

Vi tager den lige på engelsk også i B. B. Rogers overs. (1909):

“‘Twas not my mind that swore: my tongue committed
A little perjury on its own account.”

… og lige en gang til på engelsk ved Gilbert Murray (1938):

                         “… or souls that won’t take oaths
while tongues go swearing falsely by themselves.”