Slik og underholdning

Kai Sørlander i Berlingske:

“En fortsat blind vækst kan betyde, at flere og flere bruger deres arbejde på at producere tomme kalorier – både materielt og åndeligt: slik og underholdning. Samtidigt med at de bruger deres fritid på at forbruge de selvsamme tomme kalorier. Samlet set bør vi forstå, at når vi først kommer over et vist elementært niveau, så fører fortsat stræben efter økonomisk vækst ikke nødvendigvis til kvalitativt bedre livsvilkår og højere menneskelig modenhed. Den kan også fange os i en nedadgående spiral, hvor øget arbejde og forbrug i stedet fører til en stadig forringelse af vore fysiske livsomstændigheder og af vore psykiske egenskaber. Vi indånder bilos i stedet for ren luft. Vi spiser fast food og slik i stedet for sund føde. Og vi søger underholdning og pornografi i stedet for åndelig udfordring og dybde. Den enkle sandhed er, at økonomisk vækst kan føre til mere uden at føre til bedre; og at vi reverenter talt kan ende med at kvæle os selv i det unødvendige overskud.

Når dette står klart, så følger umiddelbart, at vi ikke blindt bør søge økonomisk vækst. For er vi blinde for vækstens konsekvenser, så kan vi risikere at undergrave de fysiske og psykiske betingelser for, at demokratiet kan opretholde sig selv.”

Altså, hvis vi til stadighed skejer ukontrolleret ud, uden mådehold, omtanke og selvdisciplin, risikerer vi … at undergrave betingelserne for demokratiet?

Fortsæt bare folkens, ingen problemer her!

__________
Kai Sørlander: Slik og Underholdning, 5/11 201

abyssus abyssum invocat

Så tager vi lige endnu (mere  her) et skridt mod dumhedens afgrund via en artikel i Politiken:

“Regeringen vil skabe mere vækst ved at indføre en ny etårig kandidatuddannelse på universiteterne og dermed gøre op med hele uddannelsessystemets nuværende tankegang.

Det er videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsens (K) oplæg, når regeringens Vækstforum med sværvægtere fra erhvervsliv og fagbevægelse i dag træder sammen for at diskutere, hvad der skal til for at skabe mere vækst i Danmark.

»Vi får brug for højtuddannet arbejdskraft, og universiteterne skal have mulighed for at designe uddannelser, der ikke følger systemet i dag med tre års bacheloruddannelse og to år til at få en kandidat«, siger Charlotte Sahl-Madsen.” ()

Men kunne spørge hvorfor sværvægtere fra erhvervsliv og fagbevægelse i det hele taget skal blandes ind i dette her og man kunne spørge hvorfor uendelig vækst i sig selv skal være målet eller om det overhovedet kan være et mål for noget som helst, men det lader vi lige ligge til en anden gang og kigger lidt på ministerens logik: Vi får brug for mere højtuddannet arbejdskraft, så vi skærer lige et år af kandidatuddannelsen og så får vi det! Eller gør vi …?

“I dag er det kun 10 procent af bachelorerne, der ikke læser videre, men hvis universiteterne opretter etårige kandidatuddannelser, får denne gruppe mulighed for at blive mere kompetente på bare et år. Og når uddannelsesniveauet øges, stiger erhvervslivets produktivitet og vækst automatisk, mener ministeren.” ()

Nu er det jo ikke så mange år siden at man overhovedet indførte bachelorgraden (det var i 1993), men eftersom kun ti procent ikke læser videre, så ville det ikke være lige så indlysende at lave en fire-årig bachelor og en to årig kandidat ovenpå? Så ville man da få flere højeuddannede? Man øger jo trods alt ikke uddannelsesniveauet ved at sænke kravene.

“Det er positivt, at regeringen tænker ud af boksen. Vi er i en tid, hvor de unge skal hurtigere igennem, og vi får brug for flere højtuddannede, siger Jannik Schack Linnemann, forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.” ()

Og det er jo netop det som er pointen: Flere igennem systemet hurtigst muligt og så ser man stort på kvaliteten. Lidt ligesom at spise på McDonalds.

Vi vil få et lavere fagligt niveau, hvis for mange vælger en ‘kandidatuddannelse light’. Det er udtryk for en kortsigtet og uambitiøs tankegang, der reelt modarbejder de vækstbehov, det danske samfund står over for.

… siger DJØF formand Finn Borch Andersen til Politiken og selvom jeg er enig i første del af hans udsagn kan man kun igen vende sig mod denne tendens til at måle alt i økonomisk vækst (Se fx her), for i sidste ende er det intet andet end tegn på hvor fuldstændig åndsforladt vores samfund og kultur er blevet at penge er blevet altings målestok.

“… unsre »höheren« Schulen sind allesamt auf die zweideutigste Mittelmäßigkeit eingerichtet, mit Lehrern, mit Lehrplanen, mit Lehrzielen. Und überall herrscht eine unanständige Hast, wie alsob etwas versäumt wäre, wenn der junge Mann mit 23 Jahren noch nicht »fertig« ist, noch nicht Antwort weiß auf die »Hauptfrage«: welchen Beruf? – Eine höhere Art Mensch, mit Verlaub gesagt, liebt nicht »Berufe«, genau deshalb, weil sie sich berufen weiß… Sie hat Zeit, sie nimmt sich Zeit, sie denkt gar nicht daran, »fertig« zu werden – mit dreißig Jahren ist man, im Sinne hoher Kultur, ein Anfänger, ein Kind.”

-Nietzsche: Was den Deutschen abgeht – 5

__________
Lyn-kandidater kan blive discount-kandidater, Politiken d. 21. jan 2011
DJØF: Regeringens forslag om ‘lynkandidater’ er farlig for væksten, Politiken, d. 21. januar 2011

http://lundbech.com/?p=537