Karaktermord!

Nyhederne på DR havde i aftes (TV-Avisen d. 8/12 2010) et indslag om at 28% af landets kommuner skærer ned på hjælpen til ældre og de havde i den forbindelse besøgt en sød lille gammel dame i kørestol fra Hørsholm kommune som fremover kun vil få gjort rent en gang om måneden og som  – efter egen opfattelse – kan se frem til problemer med støv og bronchitis og infektioner i lungerne.

Hvilket bedre afsæt for et live politikermord kan man ønske sig? En eller anden bistert udseende og temmelig aggresiv interviewer var da også kørt i stilling.

“- Velkommen Anny Winter, du er formand for Kommunernes Social og Sundhedsvalg i KL. Vi hører altså her at næsten hver tredje kommune skærer ned på rengøringen til næste år, kan vi være det bekendt?

– Det er jo sådan at Danmark er midt i en økonomisk krise og alle landets kommuner har været i gang med at spare og omprioritere stort set inden for alle serviceområder, også inden for ældreområdet.

– Men synes du det er i orden det her?

– Det er jo sådan at hjælpen til den enkelte ældre skal udmåles efter behov og det er de her kommuner naturligvis forpligtet til. Og det der er vigtigt er at man prioriterer hjælp til pleje og omsorg for de svageste ældre og det kan godt blive på bekostning af den praktiske bistand.

– Men nu ser vi her en ældre dame som ikke engang selv kan få støvsugeren ud af skabet. Synes du det er i orden at hun får gjort rent hjemme ved sig selv en gang om måneden?

– Nu er det sådan at de enkelte kommuner fastlægger jo selv deres serviceniveau og det må jo være op til den enkelte kommune at afgøre, men jeg vil stadigvæk fastholde at hjælpen skal udmåles efter en konkret individuel vurdering i forhold til den ældres behov og ikke efter … ikke aldersbetinget kan man sige.

– Men du er jo også borgmester i en kommune, synes du at det er i orden at en ældre kvinde der ikke kan få støvsugeren ud af skabet selv, får gjort rent en gang om måneden?

– Jeg kan jo ikke vide hvilket behov den ældre dame har og der vil jeg sige at det må den kommune der nu er omtalt her, må jo selv afgøre om det er rimeligt i forhold til det serviceniveau …

– Men lyder det for dig som om det er godt nok? Lyder det for dig som om det er i orden?

– Jeg kan slet ikke forholde mig til hvad man har gjort i den enkelte kommune, det synes jeg den enkelte kommune skal afgøre selv, men det er meget vigtigt at man tager hensyn til en individuel konkret vurdering i forhold til den enkeltes behov.

– Tak fordi du var med os!”

Nå, Anny Winther har været på kursus i at snakke udenom; hun begynder tre gange sit svar med “Det er jo sådan at …” hvilket er det sikreste tegn på at en politiker ikke har tænkt sig at svare på det stillede spørgsmål.

I dette tilfælde er det selvfølgelig med rette, for problemet er her, at den form for journalistik, som den pittbull du ser afbilledet ovenfor bedriver, er så helt igennem uanstændig at den vel nærmest burde være forbudt. Den er på niveau med at spørge: Nå, er du holdt op med at drikke? Et spørgsmål hvor både ja og nej ikke er brugbare svar, fordi det egentlige svar  allerede ligger implicit i spørgsmålet, nemlig det underforståede: “Du drikker!”

Når alle seerne på forhånd har taget stilling rent emotionelt (in casu: hvor er det synd for stakkels Grethe) så er der ingen politiker der har en jordisk chance for at ændre på det med argumenter og forklaringer. Det svineri som intervieweren (Tine Gøtzsche, hedder hun vist) laver når hun hele fem gange spørger om det samme og forsøger at holde den interviewede ansvarlig for noget hun intet har med at gøre ligner et regulært karaktermord.

Spørgsmålet er om du kære læser ikke kan se ovenstående pointe? Eller ikke mener det er et problem?

I så fald har du egentlig forlængst gjort dig selv uegnet og uværdig til at deltage i et velfungerende demokrati. Nyhedsformidling på TV er et teater for de tåber der lever i en behagelig drømmeverden hvor politik bygges på løgne og hvor pøblens dovne uvidenhed er demokratiets grundsten.