Smid Gud i fængsel

Allan Lykke Jensen anklager, i en sag som i dag indledes ved Østre Landsret, Skandinavisk Tobakskompagni for at putte skjulte stoffer i cigaretterne, som øger afhængigheden og er decideret helbredsskadelige. (Ryger-Allan: Retssalen bliver et slagtehus.)

Allan har helbredsproblemer efter 50 års heftig rygning, hvilket selvfølgelig ikke er speceielt overraskende, men det er åbenbart, ifølge manden selv og lidt mere overraskende, heller ikke hans egen skyld, for han kunne jo ikke bare have ladet være med at ryge, vel? Derfor “vil [han] have tobaksgiganten dømt for at have holdt tobakkens skadevirkninger skjult for kunderne.”

I halvtres år har tobaksindustrien leveret de daglige fix, som Allan åbenbart havde brug for, for at have kontrol over sit liv, og nu, hvor han ikke længere ryger skal de levere den erstatning (eller i hvertfald retfærdiggørelse) han kan leve sit sit liv på efterfølgende.

– Hvis de bare havde oplyst os om det, så havde vi fået et valg. Så kunne vi have taget en beslutning med åbne øjne, om vi ville ryge eller ej. Det valg har vi ikke fået, siger Allan Lykke Jensen.

Jeg kan huske jeg i skolen, for mere end 30 år siden blev belært om hvor skadeligt rygning var, incl. dramatiske film som viste selve operationen hvor en ryger fik fjernet en lunge. Intet middel var tilsyneladende drastisk nok. Valget har således altid været der. Det er intet andet end en flugt fra ansvaret for sit eget liv, at skubbe muligheden for at have truffet de rigtige beslutninger foran sig, derude i den store grå zone af viden som man desværre ikke havde.

Den slags viden er der masser af og derfor overvejer jeg da også muligheden for at slæbe Gud (subsidiært Den danske Folkekirke) i retten, for Gud er jo som bekendt alvidende og almægtig og derfor, i følge Allans logik, klart skyldig i at tilbageholde oplysninger som kunne har hjulpet mig til at træffe klogere beslutningerne livet igennem. Jeg vil derfor – indledningsvist – lave en opgørelse over de økonomiske tab jeg har lidt, som følge af at Gud har tilbageholdt mig i en alt andet end informationsoptimeret tilstand gennem 40 år! Bered jer, Østre Landsret, den retssag bliver et rent slagtehus!

Hetz

Som afgående formand for en afdeling under Fyns almennyttige Boligselskab var jeg torsdag efter til beboermøde, hvor eneste indkomne forslag var stillet af boligselskabet og det lød således: “Der stilles forslag om, at afdelingens vedligeholdelsesreglement  ændres, således at nikotinskader i lejemålet betragtes som misligholdelse. etc …

Nu er det ikke særligt mange år siden at rygning var en accepteret social adfærd på lige fod med alkoholindtagelse og helt normal adfærd ved sociale sammenkomster. Men kender man menneskets undertiden pøbelagtige adfærd ved man også at stemningen kan skifte lynhurtigt og at det der i går var normal adfærd, i morgen kan være moralsk dybt forkasteligt. Men alligevel kan man undertiden blive slemt overrasket: Efter forskellige indvendinger mod ovenstående forslag, bl. a. fra undertegnede (ellers fanatiske ikke-ryger) omkring det betænkelige i den hetz rygere efterhånden udsættes for, tog boligselskabets repræsentant (inspektøren!) ordet og sammenlignede rygning i eget hjem og de nikotinskader (på vægge og lofter og som skal evt skal overmales ved fraflytning) med at have en hund og lade den besørge på gulvet i lejligheden!

Så vidt er det kommet, kære rygere, og jeres sociale deroute kommer fremover til ingen ende at tage. Rygning er nu i visse hellige kredse lige så uacceptabelt som at tisse på gulvet! I har min dybeste og oprigtigste medfølelse.