Tankestråler fra Mars!

Hvis man gør ting op her i livet, har vi nok
alle noget, vi bør fortryde. Derfor behøver
man jo ikke at være dømt for altid.
(*)

“Rent faktisk kunne vi godt bede USA om at udlevere Bush. Amerikanerne har lige fået udleveret en dansk borger til retsforfølgelse i USA, så vi har faktisk en udleveringsaftale med amerikanerne. Det tror jeg dog er meget urealistisk. Men vi bliver i hvert fald nødt til at opretholde de retsprincipper og den lovgivning, der gælder i Danmark, over for alle, der betræder dansk jord. Der kan det ikke nytte noget, at vi undtager folk, bare fordi de har en høj status.” (SF: Bush skal retsforfølges for tortur, Politiken d. 9/11, 2010)

Således udtaler Kamal Qureshi sig i Politiken om USA’s tidligere president og videre: “Ikke alene siger Bush, at han har udført tortur, han siger også, at han vil gøre det igen. Det, at udføre tortur er et klart brud på FN’s torturkonvention, det er ulovligt og det er vi forpligtet til at retsforfølge.” (op. cit.)

Man kunne selvfølgelig forsøge at tage dette alvorligt og spekulere over om dette opsigtsvækkende indslag fra Qureshis side er en juridisk eller politisk begrundet udtalelse, hvor man vel burde håbe det første og nok måtte frygte det sidste, men uanset, så jo, man er undertiden nødt til at undtage folk bare fordi de har høj status og nej, det internationale klima er nok ikke til en retsag på dansk grund mod en tidligere præsident for USA.

Hvordan skal man så karakterisere denne absurd ligegyldige politiske profilering fra den ydre venstrefløj? Ligesom med Pia Kjærsgaards forslag om at forbyde paraboler i bestemte dele af Danmark er vi jo helt derude i det fjerne politiske landskab, hvor man nærmest forventer at se indbyggerne gå med staniolhatte.

Helt forventeligt kommer Khader ind fra den anden side og forholder sig nok på overfladen mere afdæmpet og fornuftigt i Berlingske, men får alligevel ud over på Bushs vegne at flytte skylden fra Bush selv til “juristerne”, hvilket trods alt nok næppe ville holde i retten, også truet Qureshi på sin politiske fremtid og leveret et angreb på hans personlige integritet. Om ikke specielt elegant, så dog effektivt.

“Det er vigtigt at understrege, at Bush ikke indrømmer, at han har givet ordre til tortur. Han siger, at han blev orienteret om waterboarding, og han bad juristerne om at undersøge det. De sagde, at det ikke var tortur ifølge Geneve-konventionen. Jeg synes, at det er langt ude, og det bekymrer mig, hvis SF skal udenrigsministerposten med den holdning. Vi har haft besøg af en masse diktatorer i Danmark, som Qureshi ikke har sagt en pind om.” (Khader: Søvndal må sætte Qureshi på plads, Berlignske d. 10/11 2010)

Hvad man retteligt bør undre sig over, er niveauet i både dansk politik og i dansk presse. Politiken agerer mikrofonholder for Qureshis levering af et politisk budskab som formodentligt passer Politikens læsere ganske godt, mens Berlingske svarer ved at agere mikrofonholder for Khaders ligeså politiske begrundede afvisning af Qureshis krav. Helt igennem trivielt og helt igennem normalt.

__________
(*) Citatet (EB 18/2 2008) stammer fra Ole Sohn og blev udtalt i et slags forsvar for Kamal Qureshi dengang han ikke vidste om han hed Oliver og dengang det kom frem at han havde fusket med nogle eksamensopgaver som ung. Og i øvrigt: Jo, Ole, nogle er bare dømt for altid!