“Alt er mig tilladt …”

Der findes mennesker som trodser virkeligheden og realiteterne i en sådan grad at de maler sig op i et verdenshjørne og må have afløb for deres frustrationer og afmagt i fuld offentlighed. Det ender som regel i nogle lettere komiske eller absurde situationer. Jeg har tidligere taget det op her og her. Her er en mere:

Christina Seersholm, 26 år og stud.teol. og homoseksuel og københavner, er træt af det hele:

Jeg er træt af, ikke at være anerkendt som et menneske på lige fod med alle andre. Jeg er træt af, at blive banket oveni hovedet med bibelcitater revet ud af kontekst, så de kan bruges som magtmidler. Jeg er træt af, at være en seksuel orientering! (Fortørnet, på alle tænkelige måder, Kr. Dagbl. 29. august 2011)

Nu gider jeg ikke sidde og finde bibelcitater en gang til, så jeg citerer bare mig selv. Her er hvad der blandt andet står i Bibelen:

“Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd.” (1. Kor. 6;9-11)

og

“Men vi ved, at loven er god, hvis man bruger den, som lov skal bruges, og når man ved, at en lov ikke er bestemt for retskafne, men for lovbrydere og genstridige, for gudløse og syndige, for spottere og ugudelige, for dem, der slår deres far eller mor ihjel, for drabsmænd, utugtige, mænd der ligger i med mænd, bortførere, løgnere, menedere, og hvad der ellers strider mod den sunde lære efter det evangelium om herligheden hos den salige Gud, som jeg har fået betroet.” (1. Tim. 1;8-11)

og

“For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr.

Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen – han være lovet til evig tid! Amen.

Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.

Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig: De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed; fulde af misundelse, blodtørst, stridslyst, svig og ondsindethed; de løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral; de finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre; de er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø; alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det.” (Rom. 1;18-32)

Der er ikke ret meget “ude af kontekst” over disse bibelcitater og man kan derfor spørge sig selv, hvad der får en homoseksuel til at studere teologi, når nu det Nye Testammente er så klar på lige netop det punkt? På samme måde kan man spørge sig selv hvad fanden nynazister med jødiske forfædre laver i Israel.

[Eli] Buatinov is quoted as saying he would never have children because his grandfather was half Jewish, and he didn’t want to father a “piece of trash with even the smallest percentage of Jewish blood”.

Vi havner endnu en gang i den absurde virkelighedsfornægtelse som måske er et resultat af vores samfunds dyrkelse af ubegrænsede personlige friheder og rettigheder. Hvis alle andre kan, hvorfor kan jeg så ikke? Det kan du også godt, men som der også står i Paulus’ Brev til Korinterne: alt er mig tilladt, men ikke alt er gavnligt. (1. Kor. 6;12)

Når i sidste ende Christina Seersholms indre (og ydre) konflikter fører til en løsning, som er en absurd fornægtelse af alt det hun burde stå for, med indvendingen “Ingen kan nogensinde vide, hvad Gud tænker om homoseksualitet,” så holder det bare ikke, og slet ikke for en teolog, for det følger, at så kan vi ikke vide, hvad Gud mener om noget som helst og hvilken berettigelse har da en teolog, og så videre …

Moralen er tydelig. Den du er født som, med de evner og de begrænsninger du nu engang har, er med til at afstikke en kurs for dig gennem livet. Den kurs defineres ikke af hvad der er tilladt eller muligt og slet ikke kun af hvad du har lyst til. Man kan ikke med fordel både være jøde og nazist, på samme måde som man ikke med fordel kan være både homoseksuel og teolog, uanset hvor meget man end måtte have lyst til det.

I hvert fald for den forstandige bør de valg der træffes livet igennem også defineres af hvad der er gavnligt.