Studenterkørsel

At gymnasieelever her eneret på vognkørsel jvf “Bekendtgørelse om studenterkørsel, optog mv” kunne man læse i flere danske aviser i går. (bl a. i Jyllands-Posten)

MF Soc. Leif Lahn Jensen er ikke tilfreds: “Det er ikke fair, og jeg kan ikke forstå, at det skulle være finere at tage en boglig uddannelse frem for en håndværksmæssig. Reglerne signalerer, at en studenterhue er vigtigere end søm og skruer, og at en gymnasieuddannelse er bedre end en HF.

Nej, Gud forbyde at der skulle være forskel på den slags, at noget skulle være bedre, finere, mere nyttigt eller mere værdifuldt end andet.

Her er en opgørelse over hvor mange MF’ere der har en studentereksamen, sammenholdt med hvor mange af en ungdomsårgang der gennemfører samme uddannelse. (*)

Langt over halvdelen af de danske folketingsmedlemmer foretrækker tilsyneladende studentereksamen frem for andre ungdomsuddannelser. Hvorfor? Fordi en studentereksamen er et led i en højere uddannelse end søm og skruer og derfor også vigtigere, på samme måde som Søren Kierkegaard var et bedre, finere, vigtigere og mere værdifuldt menneske end Jens Vejmand, som formodentligt var et uendeligt meget bedre menneske end Fritz Clausen. Det er ganske enkelt absurd, når Leif Lahn Jensen ikke kan forstå, at det skulle være finere at tage en boglig uddannelse frem for en håndværksmæssig. Er en doktorgrad i medicin ikke mere værdifuld (for personen og for samfundet) end en tarmrensereksamen fra Slagteriskolen i Roskilde?

Det er bare vigtigt at huske på at man ikke nødvendigvis bliver et bedre menneske gennem den uddannelse man vælger – skidtfolk og slyngler tager også studentereksamen – men at ens uddannelse nok giver et fingerpeg om hvilken retning ens kurs i livet tager. Studentereksamen er stadig den højeste blandt ungsdomsuddannelserne (omend den ikke er nær så ekslusiv som den en gang var – jvf ovenstående) og der er ikke noget galt i at anerkende den som værende lige præcis det.

__________
Ulrik Kjær & Mogens N. Pedersen: DE DANSKE FOLKETINGSMEDLEMMER – EN PARLAMENTARISK ELITE OG DENS REKRUTTERING, CIRKULATION OG TRANSFORMATION 1849 – 2001, Aarhus Universitetsforlag 2004