Folketingsvalg III

Grundtvig:

“Sandelig, det er da hverken det daglige Livs eller Historiens Skyld, om vi er blinde for den Sandhed, at demokratiske Forfatninger kun kan slæbe af i saadanne snevre Kredse, og fattige Forhold, som har deres daglige Billede i en Dagleiers Hytte […] og at alle Samfund af videre Omfang, hvor noget skal udrettes med samlet Styrke […]  maa enten være monarchisk, eller paa en af flere Maader, oligarchisk.” (Nevers: Fra Skældsord til slagord. Syddansk Universitetsforlag 2011)

… og her Lars Løkkes ord om de ting hos Grundtvig, som han sætter højt:

“Hans stålfaste tiltro til, at vi alle bliver større, når vi giver plads til forskellighed og respekterer dem, som vi er allermest uenige med. Hans tiltro til, at vi kan udvikle os, blive klogere og skabe et bedre samfund.”(Sørine Gotfredsen: Den åndløse dansker, Kristeligt Dagblads Forlag 2011)

Grundtvig igen:

… hvor man har en virkelig fribaaen Grundlov, en virkelig fri Folkestemme og et virkeligt ansvarligt Ministerium, der sikres og befæstes ingenlunde, men der sættes netop Folkets og Rigets Lykke og Frihed paa Spil, ved at give de fleste Stemmer paa hver Rigsdag Hals og Haand over Friheden og over os alle. Men kan nu Kiøbenhavnerne slet ikke forstaae, hvilken rædsom Magt de fleste Stemmers uindskrænkede Herredømme er? (Nevers: op. cit.)