Menneskerettighedsforrykt!

Politiken agerede forleden mikrofonholder for et af de mere besynderlige ærinder der har ramt den danske offentlighed, nemlig en henvendelse fra Bianca Jagger til den danske statsminister.

I følge Wikipedia er “Bianca Jagger (born Bianca Pérez-Mora Macias, May 2, 1945) is a Nicaraguan-born social and human rights advocate and a former actress and fashion icon.” Undertegnede har dog et meget stort problem når mennesker som har vundet anerkendelse fra et område (ofte de der kun kan udøves i ung alder), efter endt karriere bruger deres status som offentligt kendte, til at skaffe sig job i en anden branche, uden at have hverken evner eller en uddannelse som berettiger dertil. Men det er en anden historie.

Problemet er at medicin fra det danske firma Lundbeck i flere stater i USA bruges som henrettelsesmiddel, hvilket i og for sig er en helt triviel kendsgerning, da der jo ikke er moralsk forbindelse mellem Lundbeck og myndighederne i Texas, lige så lidt som der er nogen grund til at bebrejde et teglværk at de leverer mursten til bygningen af et fængsel. Det er absurd helt igennem. (Og inden du tænker den tanke: Nej, dødsstraf er ikke i sig selv et brud på menneskerettighederne. Se her)

Bianca Jagger skriver: “Kære statsminister Rasmussen. Jeg skriver som goodwill-ambassadør for Europarådet for at udtrykke min udtalte bekymring og skræk over det, jeg mener er et direkte brud på menneskerettighederne begået af det danske firma H. Lundbeck.” ()

Spørgsmålet er hvorfor disse såkaldte menneskerettighedsforkæmpere (og Politiken) til stadighed er så optaget af beskyttelsen af massemorderes liv i amerikanske fængsler, når langt større massemordere løber frit omkring eller sågar har magten i mange af verdens andre lande?

Spørgsmålet er også om ikke en lidt for ideologisk venstresnoet journalist har overfortolket henvendelsen, for det ansvar som vores statsminister risikere at skulle pådrage sig i følge overskriften: “Vredt protestbrev: Løkke risikerer medansvar for henrettelser” er ikke omtalt i artiklen, hvor der kun står: “Men nu, på grund af de skruppelløse handlinger begået af det danske firma Lundbeck, løber et medlem af Europarådet risikoen for at være impliceret i henrettelser endnu engang.” Dårlig journalistik eller blot politisk journalistik?

__________
Lea Wind-Friis: Vredt protestbrev: Løkke risikerer medansvar for henrettelser. Politiken, d. 5. apr. 2011