Den største Lykke

“… jeg siger jer, at det er den største Lykke for et Menneske at diskutere hver eneste Dag om, hvorledes man kan blive et godt Menneske, og lignende Ting, som I har hørt mig tale om, naar jeg har prøvet mig selv og andre, og at et Liv uden saadan stadig Prøven ikke er menneskeværdigt.”

– Sokrates’ Forsvarstale
(Platons Skrifter bd. 1, Kbh. 1932. s. 294)