Paradoks?

Kripke-Harmans Dogmatisme Paradoks:

If I know that h is true, I know that any evidence against h is evidence against something that is true: so I know that such evidence is misleading. But I should disregard evidence that I know is misleading. So, once I know that h is true, I am in a position to disregard any future evidence that seems to tell against h.

Der er intet paradoksalt der i, det er blot en rimelig præcis beskrivelse af en alt for almindelig, alt for menneskelig måde at tænke på. Årsagen til megen misforståelse, uvidenhed og fordom.

Undervisning II

Nu er det ikke engang en måned siden at professor Niels Egelund udtalte til BT “Det er en katastrofe. Vi bliver overhalet af de asiatiske lande. Vi bliver et fattigt land.“ Jeg kommenterede det her. Weekendavisen bragte artiklen: “Hvad skal vi leve af?” (WA, d. 5/11 2010) og “Gymnasiets Død” (WA, d. 26/11 2010)) og som kommentar dertil, øser statskundskabsstuderende ved KU Ida Josefine Fuglsang-Damsgaard af sine egne erfaringer i Weekend Avisen fra d. 17/12 2010. Og det måtte jo komme: det kan da ikke passe at kommunistiske Kina kan noget som vi ikke kan, vel?

“Selvom Kina udvikler sig på flere måder hen imod den vestlige verdens liberalistiske og individualistiske værdier, er landet fortsat underkuet af det kommunistiske etpartisystems magtmonopol. Statens strenge hierakiske forvaltning smitter af på uddannelsessystemet. En stor del af den undervisning, jeg overværede og deltog i, baserede sig på envejskommunikation mellem lærer og elev, ligesom den faglige målsætning for eleverne var fokuseret på udenadslære af et omfattende pensum. En anden konsekvens af den kinesiske stats topstyring oplevede jeg i form af en generel ukritisk tro på alle form for autoriteter.” (Ida Josefine Fuglsang-Damsgaard, WA d. 17/12 2010, s. 13)

Flere kulturelt betingede fordomme er det vist umuligt at få presset ind i så lidt tekst. Hverken et etpartissytem eller en streng hierakisk statsforvaltning er argumenter for eller imod noget som helst. At undervisning foregår som envejskommunikation fra lærer til elev eller at undervisningen baserer sig på udenadslære er heller ikke, selvom Frk. Fuglsamg-Damgaard åbenbart mener at det, måske fordi sådan gør vi ikke, netop forholder sig således. På samme måde kan man sige at ukritisk tro på autoriteter slet ikke er så slemt hvis autoriteterne er de rigtige. Problemet er jo at de fremhævede passager præsenteres som (mod)argumenter i sig selv, alene fordi de repræsenterer som modsætninger til vores måde at gøre tingene på.

Værre endnu bliver det for Frk. Fuglsang-Damsgaard:

“Jeg giver Klaus Wivel ret, når han i sin kritik af den danske gymnasieskole skriver, at skal man tænke selvstændigt, bliver man nødt til at vide noget. Men man kan rette en lige så vigtig kritik af det kinesiske uddannelsessystem ved at vende logikken på hovedet: Det er mindst lige så vigtigt at kunne tænke selvstændigt, før man kan vide noget.” (Ida Josefine Fuglsang-Damsgaard, WA d. 17/12 2010, s. 13)

Øh… nå?

Det vil sige at hvis det ene forudsætter det andet, kan man vende logikken på hovedet, så det andet også forudsætter det ene? Altså hvis en bil har brug for hjul for at kunne køre, så skal bilen også kunne køre for at kunne have hjul? Det er selvfølgelig noget helt igennem forfærdeligt sludder.

For at kunne tænke selvstændigt, for at kunne udlede og konkludere må man have en tilstrækkelig viden og jo større viden jo større sandsynlighed for at man træffer de rigtige valg. Det er indlysende. Til gengæld er det ligeså indlysende at der findes mange mennesker og mange jobs for hvilke det absolut ikke er nødvendigt at kunne tænke selvstændigt, udover at kunne udlede ud fra tillært viden. Min tandlæge er et fint eksempel. Hos soldater er det nok ofte ikke ønskeligt og hos flyveledere vil vi nok også betakke os for alt for megen kreativ tænkning. Og så videre.

At viden uden tanke undertiden kan virke værdiløst er en helt anden sag, men til gengæld er ovenstående, at logik ikke bare hovedløst kan vendes på hovedet, nok et glimrende eksempel på at selvstændig tænkning uden alt for megen viden er direkte farligt for det samfund eller den person som lader sig styre derefter.

__________
ØØØØØHH! Hvad er ni gange fem?, BT, torsdag d. 9/12 2010

Smæk – II

“Det ser sort ud. Sortere end den mørkeste middelalder. Den unge saudiske kvinde, der blev idømt 200 piskeslag og et halvt års fængsel, efter at hun blev voldtaget, skal ifølge en ekspert ikke forvente nogen nåde.” (BT)

I denne sammenhæng er “efter” et interessant ord. Normal ville man nok læse det temporalt, som i “Jeg drak en kop kaffe, efter at jeg kom hjem” hvor der underforstås at der er en sammenhæng mellem de to (uden at der er noget konsekutivt eller kausalt involveret), så at jeg er nødt til at komme hjem inden jeg kan drikke kaffen eller at rækkefølgen på en anden måde er væsentlig.

Spørgsmålet er om der kun er en sådan mening i ovenstående. Kunne der ikke mere rimeligt have stået at “hun blev idømt … efter at have overtrådt loven om …”? Hun blev ikke straffet fordi hun var blevet voldtaget, men efter at hun var blevet voldtaget, på samme måde som hun blev straffet efter at hun havde drukket kaffen!

Ovenstående citat antyder en tilknytning mellem de to forhold (udover det rent temporale) som ikke er der, eller som i hvertfald er en fortolkning fra journalistens side. Det er en fiks lille manipulation.

Og så har jeg slet beskæftiget mig med de to første sætninger, der er så åbenlyse at de næppe er interessante, med mindre man begyndte at spørge ind til journalistens viden om middelalderen.

__________
Jens Malling: 19-årig slipper ikke for pisk, BT, d.