Negermarked!

It is hard to believe that a man is
telling the truth when you know that
you would lie if you were in his place.
– H. L. Mencken

Fredag eftermiddag standsede tre busser fyldt med asylansøgere foran Føtex’ varehus i Nykøbing F., skriver Politiken og de blev naturligvis afvist ved døren, fordi varehuset, ifølge Føtex direktør Carsten Hansen, har haft enkelte uheldige episoder, når der kommer store mængder mennesker med busser. ((op. cit.)) Altså den specielle slags store mængder som kommer i busser, til forskel fra den slags store mængder som ankommer i små mængder hver dag. Samme Carsten Hansen afviser selvfølgelig at de tre busfulde asylansøgere blev afvist på grund af etnicitet: “»Vi er kede af, at nogle bruger det her til at råbe racisme«, siger han og peger på, at kæden arbejder meget på at få ansatte med en anden etnisk baggrund end dansk.” (Og her kunne man jo være rigtig modbydeligt kynisk og konstatere at en neger ansat jo også er en neger identificeret og kontrolleret på både CV og straffeattest.)

Jeg ved ikke hvorfor, men ihukommende Menckens ord og med danskens fordomme in mente, ser jeg for mit indre blik en medarbejderstab i pågældende supermarked løbe panisk rundt ved tanken om at se deres arbejdsplads indvaderet af et større somalisk-muslimsk kompagni, uden jeg dog i mit drømmesyn har nogen klarhed over om panikken skyldes egen fordomsfyldt frygten for at horderne vil stjæle og hærge hele butikken eller om den skyldes frygten for at andres (læs: kundernes) fordom ville få dem til at forlade butikken på grund af de tilstedeværende mængder.

Hvorfor er det lige at man (læs: jeg) uvilkårligt tænker sådan i dette oplyste og frie og demokratiske land?

__________
Føtex afviste tre busser med asylansøgere, Politiken, d. 7/12 2010

Løgn, ikke?

Udenrigsminister Lene Espersen er ifølge Politiken  irriteret over WikiLeaks’ læk.

“Lene Espersen: »Jeg er meget bekymret, fordi det vanskeliggør det diplomatiske arbejde.«
Politiken:
Lene Espersen, hvad synes du om, at WikiLeaks bekriges ved at bankkonti lukkes, og indhold fjernes fra servere frem for, at konflikten tages i retssystemet?
Lene Espersen: »Det har jeg ikke nogle kommentarer til. Jeg har ikke fulgt den del af det så tæt.«
Politiken:
Ville det ikke være problematisk, hvis danske medier oplevede de samme angreb efter at have offentliggjort kontroversielle dokumenter?
Lene Espersen: »Som sagt, så har jeg ingen kommentarer til det.«”

Bemærkningen “Jeg har ikke fulgt den del af det så tæt“, må vel være omtrendt den største underdrivelse en dansk politiker har forsøgt at slippe afsted med i fuld offentlighed. Selvfølgelig har  hun det.

I øvrigt er der i skrivende stund 1368 WikiLeaks mirrors!

__________
Lene E. afviser at kommentere krigen mod WikiLeaks, Politiken, d. 9/12 2010

Pressen

I Forhold til ethvert Fag, enhver Gjenstand o: s: v: er bestandigt Minoriteten, de Færreste, de Faae, nogle Enkelte vidende, Mængden er uvidende. Dette er dog vel soleklart, thi ellers vilde jo følge, at ethvert Msk. var vidende om Alt. Just fordi dette ikke er saa, just derfor har ell. burde ethvert Msk. have sin Gjenstand, den være nu stor ell. lille, indviklet og vanskelig ell. mindre vanskelig, hvorom han er vidende, saa han er Læreren og de Andre, Mængden, Pluraliteten de Lærende, og saaledes os alle rundt, hver har sin Gjenstand. – Men hvad gjør nu Journal-Pressen? Den meddeler Alt hvad den meddeler (Gjenstanden er ligegyldig, Politik, Critik o: s: v:) saaledes som var det bestandigt Mængden, Pluraliteten o: s: v: der var vidende. See derfor er Journal-Pressen det fordærveligste Sophisme der er opkommet. Man klager over, at der stundom staaer en enkelt usand Artikel i et Blad – ak, hvilke Smaating, nei hele denne Meddelelses væsentlige Form er et falsum. – I Oldtiden smigrede man reent sandseligt Mængden ved Hjælp af Penge og Brød og Circenses – Pressen har aandeligen smigret Mellemclassen – Vi trænge til pythagorisk Taushed. – Der behøvedes meget mere Afholdenheds-Selskaber i Forhold til ikke at læse Blade, end til ikke at drikke Brændeviin. – Det latterlige i at »Fædrelandet« vil være Aristokrat – og saa være Journal. Nei vil Udgiverne være Aristokrat saa maa han lade Bladet gaae ind. At være Aristokrat blandt Journalister er ligesom at være Aristokrat blandt Lazaroner.

Søren Kierkegaard, Journalen NB2, 1847.

At det er Pressen der har demoraliseret Staterne, kan man ogsaa see saaledes. Kun en meget Dannet kan uden Skade læse Aviser; saadanne Dannede ere i hver Generation bestandigt meget faae – og disse Faae læse jo næsten ikke mere Aviser. Men Mængden læser Aviser, Mængden for hvem den i og for sig usunde Føde absolut er det Usundeste. Man kan see det Samme paa en anden Maade. Det, hvorved Pressen vil virke er Udbredthed; men Udbredthed er just Løgnens Magt, en sandselig Magt, liig Nævernes. Man kommer til at tænke paa Goethes Ord: man har afskaffet Djævelen og faaet Djævle.

Søren Kierkegaard, Journalen NB8, 1848.

It is a melancholy truth, that a suppression of the press could not more compleatly deprive the nation of it’s benefits, than is done by it’s abandoned prostitution to falsehood. Nothing can now be believed which is seen in a newspaper. Truth itself becomes suspicious by being put into that polluted vehicle. The real extent of this state of misinformation is known only to those who are in situations to confront facts within their knowlege with the lies of the day. I really look with commiseration over the great body of my fellow citizens, who, reading newspapers, live & die in the belief, that they have known something of what has been passing in the world in their time; whereas the accounts they have read in newspapers are just as true a history of any other period of the world as of the present, except that the real names of the day are affixed to their fables. General facts may indeed be collected from them, such as that Europe is now at war, that Bonaparte has been a successful warrior … but no details can be relied on. I will add, that the man who never looks into a newspaper is better informed than he who reads them; inasmuch as he who knows nothing is nearer to truth than he whose mind is filled with falsehoods & errors.

Thomas Jefferson: Brev til J. Norvell,  1807.

It is hard to believe …

Der er stadig ca 100.000 danskere som betaler leje af deres fastnettelefon til TDC, hvilket med en årlig leje på ca. 100.- giver TDC en årlig fortjeneste på ca. 10 millioner, selvom de fleste af brugerne forlængst af bortskaffet den telefon de betaler leje for. TDC har selvfølgelig ingen interesse i at informere deres trofaste kunder (læs: en masse gamle mennesker som ikke fatter en dyt af det hele) om at de betaler for noget de ikke har eller får. Således Ekstra Bladet:

Hos TDC ser man intet problem i lejeafgiften.
– Der er mange, der stadig bytter deres telefoner ud og lejer hos os, siger presserådgiver Rune Fick Hansen.
– Hvor mange?
– Det ved jeg ikke. ()

Som Mencken sagde: “It is hard to believe that a man is telling the truth when you know that you would lie if you were in his place.”

Racismens Grænseland – 1

I følge Jyllands-Posten i dag, viser en undersøgelse som regeringens burkaudvalg har fået foretaget, at antallet af kvinder i Danmark som jævnligt ifører sig denne, helt sikkert ikke særligt populære klædedragt, er 0,000001%. Det er jo et lidt abstrakt størrelse at forholde sig til, så man kunne også bare sige at tallet er tre. Tre, som i lidt flere end halvdelen af fingrene på din ene hånd.

Langt værre(!) står det til med en anden heller  ikke så populær klædedragt, for undersøgelsen viste at der er mellem 5000% og 6500% flere som jævnligt ifører sig niqab. 5000% er måske også et lidt svært tal at forholde sig til, så lad os bare sige at tallet er mellem 150 og 200. Heraf er lidt færre end halvdelen (60-80) danske kvinder, der er konverteret til islam.

En smule intelligens er der tilsyneladende til stede i dansk politik, for JP skriver:

“Foreholdt undersøgelsens resultater mener Venstres integrationsordfører, Karsten Lauritzen, at det nu er svært at sætte lighedstegn mellem brugen af niqab og kvindeundertrykkelse.

»Jeg er overrasket over, hvor mange danske konvertitter, der er. Man kan ikke sige, at de er mere undertrykte end folk, der frivilligt går ind i Scientology eller Moon-bevægelsen. Jeg har svært ved at sige, at de ikke gør det frivilligt,« siger Karsten Lauritzen.”

… og det har han jo nok ret i. Anderledes forholder det sig hos de konservative, hvor Henriette Kjær føler trang til at udtale sig og det slippe hun ikke heldigt af med:

“»Spørgsmålet er, hvorfor de har taget dragten på. Man skal da være lidt underlig, hvis man frivilligt tager burka eller niqab på. Der må stadig være et element af tvang i det, ellers er det en provokation,« siger politisk ordfører Henriette Kjær (K).”

Ræsonnementet i ovestående er følgende: Hvis nogen skulle have lyst til at foretage sig noget som ikke også Henriette Kjær har lyst til at foretage sig, så er der kun tre muligheder. Enten er de “underlige” fordi de gør det eller også er de blevet tvunget til det eller også gør de det for at provokere, hvilket også må siges at være frivilligt og så er de stadig underlige. Denne måde at tænke på kaldes også enfoldighed – at man ikke kan forstå at nogen skulle have andre ønsker for livet og verden end ens egne.

Men dermed er morskaben ikke ovre. Dansk Folkeparti, som med undersøgelsen har måtte se deres hjerteblod blive noget fortyndet, kæmper det bedste de har lært for ikke at tabe ansigt. Det lykkedes ikke:

“»Jeg synes, at det er et højt tal. Jeg havde faktisk forventet, at det var lavere, når man hører nogle af de kritiske røster, der har været fremme. Vi er først og fremmest principielle modstandere af, hvad burkaen og niqab står for. Det er vi, uanset om der er tale om 1 eller 5.000 kvinder med niqab,« siger Martin Henriksen, medlem af Dansk Folkepartis gruppeledelse.”

“It is hard to believe that a man is telling the truth when you know that you would lie if you were in his place,” sagde Mencken engang for længe siden og det kan der unægteligt være noget om.

Et højt tal? Hvad ville et lavt tal have været? Vi er nede i de størrelser hvor der er 3-5 gange så mange selvmord årligt. Der er 2-3 gange flere dræbte i trafikken årligt. Der er adskillige gange flere nynazister i Danmark. Der går flere dømte drabsmænd rundt i samfundet end der går kvinder med niqab eller burka!

Tager man ikke et nyt standpunkt når ens formodninger viser sig ubegrundede afsløres det at der kun er tale om fordomme, men man havde måske heller ikke ventet så meget andet. I hvertfald siger den opmærksomhed som er blevet denne beklædningsgenstand til del og som Martin Henriksen stædigt fastholder – alt til trods – helt ned til om det så drejede sig om en enkelt person, en del om hvilke motiver som ligger bag.

__________
Tre burkakvinder i Danmark, Jyllands Posten, d. 12/1 2010