Idioter!

Stødte på det igen i dag, den efterhånden alt for almindelige opfattelse, at mennesker der er religiøse eller bare på den ene eller anden måde tager begrebet om Gud alvorligt, på det nærmeste regnes for idioter. Frekventerer man Ekstra Bladets nationen! vil man opdage at det holdning vist snarere er reglen end undtagelsen dernede i folkedybet.(Måske fordi Kristendommen ikke længere spiller nogen egentlig rolle og religion i alvorlig forstand derfor forbindes med Islam og dermed også, i kraft af mediernes interesse derfor, med terror?)

Men ikke bare der, også i visse langt mere dannede kredse, synes den opfattelse at vinde frem, selvom – indrømmet – det er er bare en fornemmelse jeg har. Ikke desto mindre, til ære for de personer der måtte dele den opfattelse, satte jeg mig ned og – inspireret af en lignende liste jeg engang så et eller andet sted (ja, jeg foregiver på ingen måde at være original) – lavede denne liste over idioter, som enten var religiøse eller på anden måde tog begrebet om en gud (eller flere) ganske alvorligt.

Gödels ontologiske gudsbevis. (via wikipedia)
Gödels ontologiske gudsbevis. (via wikipedia)

Listen er så langt fra fuldstændig, den har en forkærlighed for filosoffer og videnskabsfolk, pga. deres ellers rationelle tilgang til verden, selvom enkelt digtere og teologer har sneget sig med ind, alene fordi det faldt mig ind … I kronologisk orden: Socrates (470-399), Platon (427-347), Aristoteles (384-322), Gaius Julius Caesar (100-44), Publius Ovidius Naso (43-18), Publius Vergilius Maro (70-19), Lucius Annaeus Seneca (4-65), Anselm af Canterbury (1033-1109), Thomas Aquinas(1225-1274), Albertus Magnus (1200-1280), Roger Bacon (1214-1294), Dante Alighieri (1265-1321), William af Ockham (1287-1347), Nicholas Copernicus (1473-1543), Giordano Bruno (1548-1600), Francis Bacon (1561-1627), Johannes Kepler (1571-1630), Galileo Galilei (1564-1642), Rene Descartes (1596-1650), Blaise Pascal (1623-1662), Gottfried Leibniz (1646-1716), Isaac Newton (1642-1727), Giambattista Vico (1668-1744), George Berkeley (1685-1753), Ludvig Holberg (1684-1754), Johannes Ewald (1743-1781), Immanuel Kant (1724-1804), William Wordsworth (1770-1850), Søren Kierkegaard (1813-1855), Robert Boyle (1791-1867), Michael Faraday (1791-1867), N. F. S. Grundtvig (1783-1872), Gregor Mendel (1822-1884), William Thomson Kelvin (1824-1907), G. K. Chesterton (1874-1936), Max Planck (1858-1947), Vilhelm Grønbech (1873-1948), Albert Einstein (1879-1955), Werner Heisenberg (1901-1976), Kurt Gödel (1906-1978), Mircea Eliade (1907-1986), Jacques Ellul (1912-1994), Johannes Sløk (1916-2001)

__________
Ill.: wikipedia