Menig Mand

Hvor kan desuden menig Mand, som ej forstaar
At skjønne Grunde, styre Staten rettelig?
Ikkun ved Tiden, ej ved Hastfærd, kommer man
Til bedre Indsigt; men en fattig Bonde kan,
Om end Forstand han ejed, for sit Arbejds Skyld
Dog ikke rette Tankerne på Statens Tarv;
Og harmeligt det er dog for den bedre Mand,
Naar Uslingen kan Folket ved sin Tunges magt
Beherske og fra Intet naa til Ærens Tind.

Euripides: De Bønfaldende.
(overs.: C. P. C. Schmidt 1875)