Etikette!

Hysteriet mod rygning og rygere vil ingen ende tage. Nogle af landets mest nidkære antirygningsfanatikere er ansat i Odense Kommune, hvilket f. eks. de kommunale dagplejere har fået at føle. Man hvad gør man når rygeren ikke er ansat i kommunen og i øvrigt befinder sig i et privat hjem? Odense Kommunale Ældrepleje omdeler en seddel til de ældre der får besøg af rengørings- eller plejepersonale:

Lad røgen ryge – mens vi besøger dig

Folketinget har vedtaget en ny lov om
røgfri miljøer, der handler om rygepolitik
i det offentlige rum. Formålet med loven
er at få flere røgfri miljøer, så ingen ufri-
villigt udsættes for passiv rygning.

Når vi er i dit hjem, er dit hjem vores ar-
bejdsplads. Derfor beder vi dig tage hen-
syn og ikke ryge, mens fx plejepersonalet
eller rengøringshjælpen er på besøg hos
dig. Det vil også være god etikette, hvis
du lufter ud, inden vi kommer i dit hjem.

Tak fordi du viser hensyn!

Venlig hilsen
Odense Kommunale Ældrepleje

Spørgsmålet er om det kan kaldes god etikette at bede folk lufte ud, inden man kommer i deres hjem. Undertegnede ville i hvert fald anse en sådan opfordring for at være temmelig uforskammet.