Non sequitur

metroXpress bringer en historie om at studerende doper sig før eksamener med ADHD-medicin og i den forbindelse har man stillet filosofilektor på Roskilde Universitet, Thomas Søbirk Petersen følgende spørgsmål:

Har vi […] ligefrem en pligt til at benytte os af de nye muligheder?

»Hvis det viser sig, at bivirkningerne er få, så me­ner jeg, at vi har pligt til at anvende stofferne. Vi står over for sto­re problemer med glo­bal fattigdom, klimaforandringer og andre trusler, der kræver, at vi får en bedre koncentration og arbejdshukommelse.«

For det første løser man ikke globale fattigdomsproblemer ved at snyde til eksamen og for det andet kunne man jo spørge sig selv om ikke løsningen af sådanne problemer mere er et spørgsmål om vilje end om en “bedre arbejdshukommelse”. [sic!]