Du tager fejl!

… eller det gør de fleste af jer i hvertfald. Det mener CEPOS i følge Politiken: “Cepos: Et flertal af danskerne tager fejl”. CEPOS (Center for Politiske Studier)

“er en uafhængig borgerlig-liberal tænketank, som arbejder for et samfund hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner. […] I dette arbejde skal CEPOS være uafhængig, herunder af politiske partier, centraladministration, medier, universiteter, virksomheder, enkeltpersoner eller nogen som helst andre interesser.” og “CEPOS søger at påvirke den politiske debat og derved de politiske beslutninger ved at frembringe ny viden om samfundsindretningen gennem analyse og forskning.” ()

På samme side som man kan finde ovenstående beskrivelse, opfordres læseren til at bliver sponsor for CEPOS, for “ved at sponsorere CEPOS støtter du arbejdet med at fremme borgerlig-liberale værdier i Danmark.

Spørgsmålet man må stille sig selv, er hvad der ville ske om CEPOS’ forskning nåede frem til resultater, som ikke var fremmende for de borgerlig-liberale værdier i Danmark? Ville de blive fortiet? Forfalskede? Fejet ind under gulvtæppet? Hvem holder CEPOS til ansvar? Eller forsker man måske kun i retninger der tjener det højere formål?

Skal vi ikke en gang for alle slå fast at forskning der har til formål at fremme bestemte værdier intet har med forskning at gøre. Overhovedet. Forskning er uafhængig af alle interesser, den er politisk neutral og helt igennem objektiv. Er den ikke det, hører den til i samme skuffe som politik, spin, propaganda, FUD, obfuskation, svindel og humbug.

Og hvor er det så CEPOS mener at du tager fejl? En undersøgelse foretaget af CEVEA viser at over 60% af danskerne er enig eller meget enig i udsagnet: “En del af den økonomiske krise skal betales ved, at der skal indføres en millionærbeskatning for landets allerrigeste“, og det mener CEPOS er forkert.

Kan det overraske?