Ansvar?

En 16-årig knægt dømt for at slå et avisbud ihjel er flygtet fra den sikrede institution Stevnsfortet i fredags.

Den 16-årige ønskede at spille bold og efter at have fået adgang til basketballbanen kravlede han derefter over et fem meter højt hegn og forsvandt og det er jo egentligt ganske forståeligt – friheden  har en umådelig tiltrækningskraft på mennesker, især de der ikke har for meget af den i forvejen.

Efterfølgende kom lederen af institutionen med en udtalelse:

Der er ikke noget at bebrejde medarbejderen, siger institutionens chef, Kaj Lauritsen. (Politiken)

Sympatisk, ikke? Det er i hvertfald ikke medarbejderen som havde opsynet med den unge voldsmand, som skal have skylden i pressen. Sådan taler en rigtig leder.

Men hov, så var der heller ikke mere mandfolk i Kaj Lauritsen for straks efter skal eget ansvar da også fralægges, fraskrives og undsiges:

»Hvis de vil stikke af, kan vi ikke forhindre det. Der har ikke været nogen forvarsler om, at han og kammeraten var parat til at rømme, og reglerne er blevet fulgt«, siger Kaj Lauritsen. (Politiken)

Det er sgu da også for frækt at de unge bare stikker af uden forvarsel. Så er de jo slet ikke til at holde styr på!

Men reglerne er i det mindste overholdt, så ingen har noget i klemme…

I øvrigt: hvis de ungdomskriminelle ellers kan komme og gå som det passer dem, hvori består så forskellen mellem en sikret og ikke sikret institurion?

Kommunalt

Dagplejerne strejker i Odense fordi en kollega, der ikke har til sinde at bede sin mand overholde rygeloven (dvs. ikke ryge i hjemmet overhovedet på noget tidspunkt), er blevet bortvist (dvs. fyret med omgående virkning og uden løn) efter 27 års ansættelse. I følge Fyens Stiftstidende meddelte dagplejeren skriftligt kommunen d. 26. november 2006 at hun ikke ville kunne leve op til de nye lovkrav. Den 26. september i år bliver dagplejeren så efter forudgående tjenstlige samtaler og advarsler bortvist fra arbejdet.

Dette foregår i praksis ved at en forælder, Trine Malec Carlsen, ca. kl. 11:30 får et opkald fra kommunen med besked om at “at hente sin datter, fordi souschefen fra området er på vej ud til Anna Margrethe Wrøbell [dagplejeren] for at bortvise hende.”

Forælderens reaktion er naturligt nok ret entydig: Hvad er det for noget? Hun er jo ikke kriminel. Det virker helt sindssygt og ekstremt uprofessionelt, den måde Odense Kommune har håndteret det her på, må jeg sige. Vi er ufatteligt glade for Grethe, og det var med tårer i øjnene, at vi blev ringet op og fik beskeden.

Ti måneder efter at hun selv havde meddelt at kommunen at hun ikke kunne overholde de nye regler, bliver dagplejeren bortvist, forældrene får uden varsel besked om at dagplejen er lukket og at de skal hente deres børn.

I Politiken citeres institutionschef i Odense kommune Britta Carl for følgende:

Det er trist, at de nedlægger arbejdet på grund af ting, som vi ikke kunne have gjort anderledes.

Er det ikke bare et herligt eksempel på den klassiske bortforklaringsfejl som så mange offentligt ansatte gemmer sig bag når lokummet brænder (man forsøger at dække sig bag påståede tvingende omstændigheder), men som er så katastrofal, fordi den kun efterlader tilhøreren med to indlysende forklaringsmuligheder: løgn eller inkompetence.

Rune F. B. Kristensen: Bortvist som en kriminel. Fyens Stiftstidende, d. 28/9 2007
Marie Hjortdal: Dagplejere: Kommunne krænker vores privatliv. Politiken, d. 1. okt. 2007)