Strøtanker 3

Begrebet “politisk korrekt”, som gik noget af mode efter årtusindskiftet, hvor det, som så mange andre modebegreber, blev brugt og misbrugt til det omtrent ikke længere havde noget betydningsmæssigt indhold, er desuden – i dets rent deskriptive form (om en sådan overhovedet kan siges at have eksisteret) – blevet delvist overflødiggjort med fremkomsten af det ofte brugte og ganske selvafslørende udtryk “at være fordømmende” (på eng: being judgmental), der i skikkelse af en anklage bruges som en ukvalificeret og hurtig afvisning af ethvert tilløb til en normativ vurdering i strid med det herskende politisk korrekte og typisk anvendes som en kategorisk, men alt for ofte ureflekteret, afvisning af, at ikke alt menneskeligt er lige godt eller lige rigtigt.

Skriv et svar