Dødsstraf: 5. Uduelighed

“In other countries, flaws in the judicial process are exacerbated by discrimination, prosecutorial misconduct and inadequate legal representation.” (Amnesty International.)

Nå?

Jamen, det må de  jo se at få gjort noget ved så.

Problemer vedr. processen hvorved man når frem til en dom har egentlig ikke så meget at gøre med selve udmålingen af straffen. Afskaffelse af dødsstraffen ville intet, absolut intet, forandre i forhold til discrimination, prosecutorial misconduct and inadequate legal representation. De to ting har intet med hinanden at gøre. Har du ikke fået en retfærdig retsag er enhver straf, uanset hvor stor eller hvor lille,  et overgreb på din person. Man kan sige at jo hårdere straffen bliver, jo mere uretfærdigt vil det synes, men det er næppe et argument for vilkårligt at afskaffe den hårdeste straf, da der så ville være en ny hårdeste straf der ville virke lige så uretfærdig.

Ovenstående  er et ikke-argument.

Skriv et svar