Bodycount IV – Death’s Eternal Shade

Et enkelt drab fra starten af Iliadens femte bog hvor de falder tæt på slagmarken.

Diomedes dræber Phegeus (8)

The sons of Dares first the combat sought,
A wealthy priest, but rich without a fault;
In Vulcan’s fane the father’s days were led,
The sons to toils of glorious battle bred;
These singled from their troops the fight maintain,
These, from their steeds, Tydides on the plain.
Fierce for renown the brother-chiefs draw near,
And first bold Phegeus cast his sounding spear,
Which o’er the warrior’s shoulder took its course,
And spent in empty air its erring force.
Not so, Tydides, flew thy lance in vain,
But pierced his breast, and stretch’d him on the plain.
Seized with unusual fear, Idaeus fled,
Left the rich chariot, and his brother dead.
And had not Vulcan lent celestial aid,
He too had sunk to death’s eternal shade;
But in a smoky cloud the god of fire
Preserved the son, in pity to the sire.
The steeds and chariot, to the navy led,
Increased the spoils of gallant Diomed.

Pope. Og Wilster:

Der var en Mand i det Troiske Folk, hvem Dares man kaldte,
Hædret og rig, Hephaistos’s Præst, to Sønner han havde,
Dygtige begge til alskens Kamp, Idaios og Phegeus.
Skilte fra Hæren de stormede frem Diomedes imøde,
Begge tilvogns, men Tydeiden til Fods skred rask over Sletten.
Da de nu farende frem under Øine hverandre var komne,
Først da slyngede Phegeus af Haand sin mægtige Spydstang,
Kobberets Od foer Tydeus’s Søn hen over den venstre
Skulder, og ramte ham ei, men flux med sit Spyd Diomedes
Hæved sig nu, og forgjeves ei fløi ham Stangen af Haanden,
Midt mellem Vorterne traf han hans Bryst, og slog ham af Vognen.
Ned af den prægtige Karm da sprang Idaios og flygted,
Ikke han dristed at træde til Værn for sin fældede Broder;
Selv dog ligesaa lidt havde Døden den sorte han undflyet,
Frelst af Hephaistos han blev, som i Mulm ham hylled og redded,
At den bedagede Fader ei reent af Sorg skulde bøies.
Gangerne flux bortdrev hiin Søn af den modige Tydeus,
Og til de bugede Skibe han lod sine Svende dem føre.

Skriv et svar