Påmindelse

“Be always drunken. Nothing else matters: baudelairethat is the only question. If you would not feel the horrible burden of Time weighing on your shoulders and crushing you to the earth, be drunken continually.

Drunken with what? With wine, with poetry, or with virtue, as you will. But be drunken.

And if sometimes, on the stairs of a palace, or on the green side of a ditch, or in the dreary solitude of your own room, you should awaken and the drunkenness be half or wholly slipped away from you, ask of the wind, or of the wave, or of the star, or of the bird, or of the clock, of whatever flies, or sighs, or rocks, or sings, or speaks, ask what hour it is; and the wind, wave, star, bird, clock, will answer you: “It is the hour to be drunken! Be drunken, if you would not be martyred slaves of Time; be drunken continually! With wine, with poetry, or with virtue, as you will.””

– Baudelaire (tr: Symons)

Things you can do in the dark

Bazell_WildThingHer er en bog som anbefales kraftigt, hvis man har behov for noget læsning i kategorien humor og moderat spænding i en kategori, som ligger lige et skridt eller to over grænsen mellem det normale og det vanvittige. Samtidig er den også en af de mest direkte grunde til at slukke for tv’et (hvis man har et) og søge underholding andetsteds. Det bliver ikke meget bedre. Fra Josh Bazell: Wild Thing:

“The sun goes down as fast as it did three days ago.

The moon’s bigger, though, and for a couple of hours it’s brighter. Then the clouds slide over it, and things turn suddenly dark. So dark the branches in front of your face are only slightly purer black than the space around them, and you can hear the lake right in front of you but not see it.

It’s an interesting situation. Our senses are jacked from anticipation and the physicality of getting here. And we’re invisible, which even the the ancients knew is asking for trouble.

Things you could do in that kind of darkness:

Lean against each other for warmth.

Lean toward each other, with you foreheads on each other’s shoulders, out of boredom as well as for warmth.

Put your hans between each other’s thighs, for even more warmth.

Tackle each other to the ground and fuck like Orpheus and Eurydice, Tarzan and Sheena, and Watson and Holmes all at once, for the kind of warmth that makes it okay to take a while to find your clothes afterward, and leaves your abs trembling and your mouth bruised from having hot wet crotch stubble ground into it.

I’m just saying: those are some things you could do.”

Se også her og her.

(NB! Begge bøger findes åbenbart også på dansk ( Exgangster og Szort vand), hvilket jeg så ikke havde opdaget … men der er absolut heller ingen grund til læse engelske bøger i oversættelse, vel?)

To alen …

Det er demokratiets åbenlyse svaghed, at vi, vælgerne, får de politikere vi fortjener, i kraft af at vi selv har valgt dem. Desværre er det også sådan, at vi får de politikere som andre har fortjent.

En af dem jeg ikke har fortjent er Marie Krarup, som præsenteres således på b.dk: “Valgt til Folketinget for Dansk Folkeparti i Esbjerg Omegn i Sydjyske Storkreds. Forsvarsordfører og gymnasieordfører.Født i 1965 i Seem ved Ribe. Reserveofficer (sprog).Cand.mag. og gymnasielærer i samfundsfag, religion, russisk og erhvervsøkonomi. Har derudover også arbejdet i Forsvarsministeriet, på Den danske Ambassade i Moskva og i Eksportkreditfonden. Har to børn og en hund.” Hun skriver på b.dk om sin rejse til Afghanistan og om de døde vesteuropæiske soldater i Afghanistan og sagen de gav deres liv for og om den pigeskole om folketingets delegation også besøgte.

“Jeg spørger om religionsundervisningen i skolerne. Man får kun det mest basale i selve skolen, der kører med et ensartet curriculum over hele Afghanistan. Hvis man vil have mere, må man gå i religiøs skole udenfor den almindelige skoletid. De læser dog Koranen på arabisk, og arabisk sprog er obligatorisk fra 7. klasse. Jeg håber selvfølgelig, at pigerne vil udlægge Sura 4 om kvinders lave værdi og om at mænd må slå kvinder på en ny måde, når de kommer frem til selv at kunne læse og forstå det efter 7. klasse! For ellers kan det måske være svært at få fastholdt kønnenes ligestilling!”

Det er fantastisk så velforberedt og vidende Marie Krarup er, når det gælder Koranen og hvad den siger om kvinder. Til gengæld er der problemer med Biblen, som Marie Krarup ikke kan dy sig for at sætte som kontrast til Koranens kvindeundertrykkende univers.

“Før vi forlader Camp Bastion tilbringer vi aftenen på KFUM´s soldaterhjem, hvor vi deltager i deres vel besøgte andagt. Den består i en salme, en genfortælling af historien om den fortabte søn, endnu en salme og så en fælles bøn og et fadervor. Det eneste indslag i andagten, jeg ikke kender er Soldatens Bøn. (se nedenfor) Den er smuk, og den fokuserer på soldatens egne evner til at gøre det rigtige. Det beder han om styrke og hjælp til. Der er ikke nogen fordømmelse af andre, eller høje råb om, hvem der er størst. Det er en meget afdæmpet bøn, der viser, at man forstår, at det der skal bekæmpes kommer indefra, – fristelsen til at svigte for eksempel. Det Nye Testamente ligger fremme ved siden af kaffen. Jeg er ikke bange for, at soldaterne skal læse videre i den bog. Der står ikke noget på næste side om, at man godt må dræbe bestemte kategorier af mennesker eller at nogle er mindre værd end andre.” [min fremh.]

For det første er der de homoseksuelle, som Paulus jo ikke ligefrem var vild med. Se også “Mordere, homoseksuelle og andre vildfarne“. Man kan vist roligt sige, at de, set gennem det nye testamentes optik, ikke er lige så meget værd om alle andre.

“Men vi ved, at loven er god, hvis man bruger den, som lov skal bruges, og når man ved, at en lov ikke er bestemt for retskafne, men for lovbrydere og genstridige, for gudløse og syndige, for spottere og ugudelige, for dem, der slår deres far eller mor ihjel, for drabsmænd, utugtige, mænd der ligger i med mænd, bortførere, løgnere, menedere, og hvad der ellers strider mod den sunde lære efter det evangelium om herligheden hos den salige Gud, som jeg har fået betroet.” (1. Tim. 1;8-11)

Men heller ikke kvinderne er “fastholdt kønnenes ligestilling”. Et eksempel fra Det Nye Testamente, google har mange flere, hvis du som Marie Krarup ikke gider læse bogen selv.

“I hustruer skal underordne jer under jeres mænd som under Herren; thi en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved, han som er sit legemes frelser. Ja, ligesom kirken underordner sig underKristus, skal også hustruerne underordne sig underderes mænd. “(Ef. 6:22-24)

Det er komisk på grænsen til det latterlige, at vi har en række danske politikere, som ud fra deres forestilling om Biblen angriber en anden religion, som på mange måder, ikke mindst de køns- og seksualpolitiske, er en mere eller mindre direkte spejling af deres egen, uden at de opdager, at det de angriber, er deres eget oprindelsessted; de har fjernet sig så langt fra udgangspunktet, at de har tabt det helt af syne.

__________
Marie Krarup: To bønner, – der hvor det er farligt. b.dk d. 1/11 2012

Universets knusende sorte vakuum

“He walked out in the gray light and stood and he saw for a brief moment the absolute truth of the world. The cold relentless circling of the intestate earth. Darkness implacable. The blind dogs of the sun in their running. The crushing black vacuum of the universe. And somewhere two hunted animals trembling like ground-foxes in their cover. Borrowed time and borrowed world and borrowed eyes with which to sorrow it.”

– Cormac McCarthy: The Road

Bøger

Bøger jeg har købt de sidste par uger.

Jash Bazell: Wild Thing (ISBN: 9780316209649) En fortsættelse til den fantastiske “Beat the Reaper” som endnu engang demonstrerer at man kan slippe afsted med meget, hvis bare man er fræk nok. Og det gælder både handlingsmæssigt og rent sprogligt.

“It’s gotten dark out, silver moon over the lake but everything inland mostly blackness with occasional streetlights. The chill and smell of woodsmoke remind her of Halloweens back in Lawrence. She can see her breath.

She figures it’s about fifty degrees Fahrenheit. Which – the Fahrenheit part – pisses her off. Violet will never be able to instinctively judge temperatures in Celsius. She wasn’t raised to. And being raised without the metric system is like being raised with a harness on your brain.

In metric, one milliliter of water occupies one cubic centimeter, weighs one gram, and requires one calorie of energy to heat up by one degree centigrade – which is 1 percent of the difference between its freezing point and it’s boiling point. An amount of hydrogen weighing the same amount has exactly one mole of atoms in it.

Whereas in the American system, the answer to “How much energy does it take to boil a room-temperature gallon of water?” is “Go fuck yourself,” because you can’t directly relate any of those quantities.”

Anbefales ubetinget.

Endnu ikke læst:

Charlie Huston: The Mystic Arts of Erasing All Signs of Death. (ISBN 9780345501110)

Alden Bell: Exit Kingdom (ISBN 978-0230766747) Uafhængig fortsættelse til den post-apocalyptiske “The Reapers are the Angels”, som i øvrigt er kommet på dansk med titlen “Høstens Engle” (ISBN 9788799162260).

Bertil Nordahl: Køn (ISBN 9788789900575) En samling af artikler, kronikker og interviews som “henvender sig til alle, som er interesseret i kønnets betydning i et menneskes liv”. Fundet i en rodekasse foran en boghandel. Orig. pris var 529,95, men nedsat først til 199.95, derefter 49,95 og endelig påklistret et “70% fratrækkes ved kassen” og det voldte den uge dame ved kassen ret stort besvær – uden lommerregner – at udregne at den skulle koste 15.-