Livsregel

“Se og saml! Det er Livet.
Elsk og lær! Det er Livets Sum.
Spørg! Og Svaret er givet.
Kæmp for Ret! Det er Lykke.
Handl og hersk! Det er Lykkens Sum,
Retten med Sejr at smykke.
Spred din Sjæl i det vide Rum,
Lad den ej standses af Slaa eller Bom,
Dristigt sprænge sin Skranke!
Saml saa din Sjæl i en eneste stum
inderlig Kærlighedstanke!”

– Georg Brandes

Om at have et mål

“Therefore we must make ourselves indifferent to all created things, in so far as it is left to the choice of our free will and is not forbidden. Acting accordingly, for our part, we should not prefer health to sickness, riches to poverty, honor to dishonor, a long life to a short one, and so in all things we should desire and choose only those things which will best help us attain the end for which we are created.”

St. Ignatius: Spiritual Exercises
(Overs. A. Mottola. New York 1964. s. 47-8)