Hvad mener du…?

En københavnsk urmager er blevet frikendt for at have skudt tre røvere under et røveri mod sin butik. Han handlede i nødværge sagde byretten. Urmageren blev dog dømt for ulovlig besiddelse af flere skydevåben. I den forbindelse har nyhedsavisen, med vanlig mangel på seriøsitet, fristes man til at sige, spurgt manden og kvinden på gaden om deres holdning til den sag.

Nu er det ikke særligt interessant at høre hvad tilfældige mennesker på gade mener; deres meninger er som oftest uovervejede hvis ikke ligefrem uforstandige og de få svar der kan bringes (i en avis eller tv-udsendelse) kan alligevel ikke på nogen måde siges at være repræsentative, da de både er få og underlagt en redaktionel udvælgelse. De tjener tilsyneladende ikke andet formål end at forsikre læserne om at gennemsnitlige mennesker har gennemsnitlige meninger. Her er et eksempel:

“Han bør straffes for alt. Både skyderiet og våbenbesiddelse – det går ikke, at en person i Danmark løber rundt med våben og skyder. Og jeg mener ikke, at selvtægt hverken kan eller skal retfærdiggøres”, siger Rune Franck Henriksen, studerende på 25 år. (Nyhedsavisen d. 29. juni 2007)

Således taler manden på gaden og leverer et glimrende eksempel på ovennævnte uskik: Citatet er fuldkommen irrelevant, da retten netop har afgjort at det ikke var selvtægt, men derimod nødværge da urmageren skød de tre røvere.

Damen på gaden leverer i øvrigt et ligeså intetsigende svar på spørgsmålet “Hvad mener du…?”

“Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal synes. Jeg kan godt forstå hans situation, selvom jeg ikke kan forsvare det. Man kan jo ikke bare gå rundt og skyde folk,” siger Pernille Thulin, 34 år. (Nyhedsavisen d. 29. juni 2007)

Man kan undre sig over at journalister gider spørge tilfældige mennesker om deres mening om noget de ikke har haft en chance til at sætte sig ind i (sandsynligheden for at manden på gaden har haft mulighed for at læse dommen er uhyre lille) og måske endnu mere at folk er villige til at give deres mening til kende om ting de vitterligt ikke ved noget om.

Men vigtigst: Hvorfor vælger en avis at bruge hovedparten af deres forside til sådanne intetsigende kommentarer? (Det spørgsmål kunne godt fortjene en undersøgelse, men det forekommer temmelig komplekst og må vente.)

Noget helt andet er den kommentar anklager Jens Rasmussen kommer med i sin bekymring over dommen:

“Det kan sende et signal om, at der er fri adgang til at beskytte sig på den måde. Jeg havde hellere set et signal om, at folk skal beskytte sig på lovlig vis. Urmageren kunne eksempelvis have anskaffet sig videoovervågning eller en vagthund.” (Nyhedsavisen d. 29. juni 2007 p.8)

Det ville nok skabe respekt hos potentielle røvere, men jeg gad nok vide hvordan kunderne ville have det hvis de kom ind i en forretning hvor der stod to knurrende rottweilere. Jeg gad også nok vide om det kan bedømmes som nødværge, hvis man tæver en røver ihjel med et videoovervågningskamera? Eller mener anklageren blot at det ville være en fordel (for ham), hvis han havde en film der viste røverne skyde urmageren snarere end tre skudte røvere og en tabt sag?