Retten til at være på tværs

“Jeg maa atter minde om, at Demokratiet efter visse Folks Mening blandt andet involverer Retten til at gaa imod den fremherskende Folkestemning.”

– Hal Koch, Frie Ord, 1 Årg. s. 146

Skriv et svar