Idioter!

Stødte på det igen i dag, den efterhånden alt for almindelige opfattelse, at mennesker der er religiøse eller bare på den ene eller anden måde tager begrebet om Gud alvorligt, på det nærmeste regnes for idioter. Frekventerer man Ekstra Bladets nationen! vil man opdage at det holdning vist snarere er reglen end undtagelsen dernede i folkedybet.(Måske fordi Kristendommen ikke længere spiller nogen egentlig rolle og religion i alvorlig forstand derfor forbindes med Islam og dermed også, i kraft af mediernes interesse derfor, med terror?)

Men ikke bare der, også i visse langt mere dannede kredse, synes den opfattelse at vinde frem, selvom – indrømmet – det er er bare en fornemmelse jeg har. Ikke desto mindre, til ære for de personer der måtte dele den opfattelse, satte jeg mig ned og – inspireret af en lignende liste jeg engang så et eller andet sted (ja, jeg foregiver på ingen måde at være original) – lavede denne liste over idioter, som enten var religiøse eller på anden måde tog begrebet om en gud (eller flere) ganske alvorligt.

Gödels ontologiske gudsbevis. (via wikipedia)

Gödels ontologiske gudsbevis. (via wikipedia)

Listen er så langt fra fuldstændig, den har en forkærlighed for filosoffer og videnskabsfolk, pga. deres ellers rationelle tilgang til verden, selvom enkelt digtere og teologer har sneget sig med ind, alene fordi det faldt mig ind … I kronologisk orden: Socrates (470-399), Platon (427-347), Aristoteles (384-322), Gaius Julius Caesar (100-44), Publius Ovidius Naso (43-18), Publius Vergilius Maro (70-19), Lucius Annaeus Seneca (4-65), Anselm af Canterbury (1033-1109), Thomas Aquinas(1225-1274), Albertus Magnus (1200-1280), Roger Bacon (1214-1294), Dante Alighieri (1265-1321), William af Ockham (1287-1347), Nicholas Copernicus (1473-1543), Giordano Bruno (1548-1600), Francis Bacon (1561-1627), Johannes Kepler (1571-1630), Galileo Galilei (1564-1642), Rene Descartes (1596-1650), Blaise Pascal (1623-1662), Gottfried Leibniz (1646-1716), Isaac Newton (1642-1727), Giambattista Vico (1668-1744), George Berkeley (1685-1753), Ludvig Holberg (1684-1754), Johannes Ewald (1743-1781), Immanuel Kant (1724-1804), William Wordsworth (1770-1850), Søren Kierkegaard (1813-1855), Robert Boyle (1791-1867), Michael Faraday (1791-1867), N. F. S. Grundtvig (1783-1872), Gregor Mendel (1822-1884), William Thomson Kelvin (1824-1907), G. K. Chesterton (1874-1936), Max Planck (1858-1947), Vilhelm Grønbech (1873-1948), Albert Einstein (1879-1955), Werner Heisenberg (1901-1976), Kurt Gödel (1906-1978), Mircea Eliade (1907-1986), Jacques Ellul (1912-1994), Johannes Sløk (1916-2001)

Ill.: wikipedia

styret af følelser

Aristotle“To criticize a particular subject […] a man must have been trained in that subject: to be a good critic generally, he must have had an all-round education. Hence the young are not fit to be students of Political Science. For they have no experience of life and conduct, and it is these that supply the premises and subject matter of this branch of philosophy. And moreover they are led by their feelings; so that they will study the subject to no purpose or advantage, since the end of this science is not knowledge but action. And it makes no difference whether they are young in years or immature in character: the defect is not a question of time, it is because their life and its various aims are guided by feeling; for to such persons their knowledge is of no use, any more than it is to persons of defective self-restraint.” (1)Aristoteles: Den nikomakæiske etik 1095a. (tr.: H. Rackham)

Formoder ikke at der er nogen grund til at udpensle hvilke konkrete tiltag man nødvendigvis burde gribe til, om man tog ovenstående Aristoteles-citat alvorligt, for det kommer alligevel ikke til at ske. Så det overlades til læseren af udlede …

   [ + ]

1. Aristoteles: Den nikomakæiske etik 1095a. (tr.: H. Rackham)

Strøtanker 4

Sidebemærkning

At der tilsyneladende er en del amerikanere, som ville foretrække den fiktive Frank Underwood, der ikke afstår fra at begå mord på sin vej mod magten, som præsident frem for Barack Obama, siger ikke nær så meget om Obamas evner som præsident, som det gør om værdien af demokratiet som styreform.

strøtanker 3

Sidebemærkning

Begrebet “politisk korrekt”, som gik noget af mode efter årtusindskiftet, hvor det, som så mange andre modebegreber, blev brugt og misbrugt til det omtrendt ikke længere havde noget betydningsmæssigt indhold, er desuden – i dets rent deskriptive form (om en sådan overhovedet kan siges at have eksisteret) – blevet delvist overflødiggjort med fremkomsten af det ofte brugte og ganske selvafslørende udtryk “at være fordømmende” (på eng: being judgmental), der i skikkelse af en anklage bruges som en ukvalificeret og hurtig afvisning af ethvert tilløb til en normativ vurdering i strid med det herskende politisk korrekte og typisk anvendes som en kategorisk, men alt for ofte ureflekteret, afvisning af, at ikke alt menneskeligt er lige godt eller lige rigtigt.

små væmmelige guder

“Nogle forældre dyrker deres børn, som om de var guder. De risikerer at få børn ud af det, man ikke kan holde ud at være sammen med. Børn som er selvovervurderende og selvhævdende. De gør deres børn en bjørnetjeneste ved at gøre sådan noget.” siger psykolog og familieterapeut Finn Korsaa til BT.

No shit, fristes man til at sige; det er jo så indlysende, at man nærmest skal være idiot, for ikke at kunne indse det … og så åbenbart alligevel ikke, for der er jo nok af dem derude, de små forældreskabte, men helt igennem – af samme forældre – ukontrollerbare, monstre, så vi overlader bare ordet til Hr. Korsaa, når vi nu for en sjælden gangs skyld er fuldstændig enig med en psykolog og terapeut, og konstaterer med ham, “at det kan have en bagside, at fortælle børn at de er enestående, unikke og bedre end andre”, for “der er slet ingen grund til at fortælle den slags, for den følelse er vi født med. Hvis den følelse bliver overstimuleret, kan børnene udvikle sig til nogle narcissistiske uhyrer, som ikke tåler irettesættelse og ikke tåler at blive modsagt.”

devilsdueNu ved vi jo godt, at alle børn, uanset hvad vi gør ved dem, bliver nogle små narcissistiske uhyrer på et tidspunkt – vi kalder det teenage-alderen – og derfor er der da ingen grund til ligefrem at kickstarte mareridtet, vel? Til gengæld må man nok spørge sig selv, hvorfor den slags erkendelser af at for meget af en god ting ikke fører noget godt med sig, altid, som en art erkendelsesmæssige tømmermænd, kommer efter festen. Vi havde en ADHD boble, om hvilken samme Korsaa skrev i Berlingske for få år siden: “Den har med ét slag gjort Emil fra Lønneberg til patient og har fritaget forældre for ansvaret for at opdrage deres børn. Med konstruktionen af ADHD er det lykkedes at etablere patientforeninger, diagnosehåndbøger, ministerielle forordninger, konferencer, uddannelser og kurser. Alt sammen lige så imponerende som en solid provinsbank.” Bare fordi ingen gad tænke og ingen formåede at sige stop, blev en diagnose som kunne hjælpe de ulykkelige få, til en undskyldning og en bortforklaring og et alibi for de mange.

Nu kommer så denne slående erkendelse fra Hr. Korsaa oven i købet samme dag som Jyllands-Posten spørger: “Skader vi børn ved at kalde dem ”særligt sensitive”?” Tja, vi finder nok altid et eller andet at kalde dem og vi nøjes bare med at konstatere, ihukommende den nylige omtale af truende mæslingeepidemier og netdoktorforældrenes vægren ved at lade deres børn vaccinere, at internettet bestemt ikke har gjort folket klogere. Viden kommer ikke gratis til en og når det handler om den letkøbte og hurtigt læste af slagsen, er ingen viden, kombineret med den deraf følgende vilje til at lytte til dem der virkelig har den, så langt at foretrække.

Også når det gælder opdragelsen af de små guddomme, som jo egentlig er kød af vort kød og blod af vort blod, men som åbenbart helt har taget magten … Vi spår at det vil de fortsætte med at gøre, på den ene eller anden måde, så længe det opgør som Hr. Korsaa så fornuftigt har gang i, kun kommer til at handle om fakta og ikke om et opgør med den flæbende sentimentalitet der ligger bag. Men det er jo egentlig en helt anden historie.

 

Ill.: fra en happening i forb. med filmen Devil’s Due

Side 1 af 5212345...102030...Sidste »